Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

PATAKARAN SA PAGBABAYAD

Karapatan naming tanggihan ang anumang order mo sa amin. Sa aming diskresyon, maaari naming limitahan o kanselahin ang dami ng bibilhin ng bawat tao, bawat sambahayan o bawat order.

Maaaring kabilang sa mga restriksiyong ito ang mga order na ginawa sa o sa ilalim ng parehong account ng kostumer, parehong credit card, at/o mga order na gumagamit ng parehong adres sa billing at/o pagpapadala. Sakaling gumawa kami ng pagbabago sa o kinansela namin ang isang order, maaari naming subukang ipaalam ito sa iyo sa pamamagitan ng pagkontak sa email at/o adres ng billing/numero ng telepono na ibinigay mo noong umorder ka. Karapatan naming limitahan o ipagbawal ang mga order na sa palagay namin ay lumilitaw na inorder ng mga dealer, reseller o distributor.

Sumasang-ayon kang magbigay ng kasalukuyan, kompleto at tamang impormasyon sa pagbili at account para sa lahat ng pagbili sa aming tindahan. Sumasang-ayon ka na agad ia-update ang iyong account at iba pang impormasyon, kabilang ang iyong email address at mga numero ng credit card at mga petsa ng pag-expire para makompleto namin ang iyong mga transaksiyon at makontak ka namin kung kinakailangan.

Para sa higit pang detalye, tingnan ang aming Patakaran sa Pagbabalik at Pag-refund.

Tumatanggap kami ng mga pagbabayad sa pamamagitan ng mga suportadong credit card, PayPal at iba pang sistema ng elektronikong pagbabayad.

Tumatanggap kami ng mga tseke o iba pang paraan ng pagbabayad kung may ganitong mga opsiyon sa bansa mo. Nag-aalok din kami ng serbisyong cash on delivery sa ilang bansa. Kung puwede ang cash on delivery sa bansa mo, aabisuhan ka tungkol sa opsiyong iyo sa page ng pag-checkout.

Ang pinal na presyo, kasama ang lahat ng buwis at bayarin para sa Mga Kalakal ay makikita sa page ng pag-check-out, kung saan makakabili ka. Tandaan, hindi kasama sa presyo sa page ng pag-check-out ang anumang mga bayarin o duty sa pag-import na maaaring hingin ng iyong lokal na customs.

Maaaring magbago ang mga presyo ng Mga Kalakal na makikita sa Website. Maaari kaming magbigay ng mga diskuwento o magbaba ng mga presyo paminsan-minsan.

Karapatan naming baguhin o ihinto ang karagdagang pagbebenta ng anumang mga produkto. Hindi kami mananagot sa iyo o sa anumang third-party para sa anumang modipikasyon, pagbabago ng presyo, suspensiyon, o paghinto ng pagbebenta ng mga produkto

Kasama na sa lahat ng presyong makikita sa Website ang mga gastos at buwis sa internasyonal na pagpapadala. Ngunit tandaan na maaaring may bahagyang pagkakaiba sa presyo ng mga produkto depende sa bansang kinaroroonan ng mamimili - maaaring makaapekto ang Value Added Tax ("VAT") sa mga presyo, depende sa bawat kaso. Depende rin sa adres sa pagpapadala, maaaring kailanganing magbayad ng ilang mamimili ng mga bayarin sa pag-import.

Tandaan, sa kasong tinukoy sa Mga Termino ng Serbisyo, maaaring may mga bayarin sa importasyon ng kargamento mo at singil sa customs. Hindi madodoble ang singil sa iyo sa parehong mga buwis - hindi namin hihilingin na magbayad ka ng VAT o ng mga bayarin sa pag-import kung ipadadala sa iyo direkta mulang Tsina ang hiniling mong produkto.

Tandaan na hindi kami kailanman gagamit ng anumang mga rate ng palitan o mga singil sa iyong napiling paraan ng pagbabayad. Gayunpaman, gumagamit ang ilang bangko ng mga rate ng palitan para sa mga palabas na pagbabayad at mga internasyonal na paglilipat - kaya hindi kami mananagot sa anumang mga bayarin sa bangko o mga rate ng palitan na gagamitin ng bangko mo para sa anumang pagbabayad mo sa Amin. Kung may napansin kang anumang pagkakaiba sa mga presyo ng produkto sa Aming Website o sa resibo ng pagbili at sa statement ng Iyong account sa bangko, makipag-ugnayan sa iyong bangko para sa detalyadong paliwanag ng mga karagdagang singil.