Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Disclaimer

Mga Babala sa Kaligtasan

Mangyaring gamitin ang Tvidler nang maingat at may pag-iingat. Sundan ang mga gabay na nakasulat sa ibaba:

  1. Kapag gumagamit ng : BRAND huwag gumamit ng puwersa o itulak hanggang sa pinakadulo ng iyong ear canal. Maaari itong makaapekto sa iyong tutuli o, sa pinakamasamang sitwasyon, mapinsala ang iyong eardrum.
  2. Ang mga taong may sensitibong tainga ay dapat gamitin ang Tvidler nang may karagdagang pag-iingat. Mangyaring sundan ang mga tagubilin sa "paano gamitin" at huwag kayurin ng madiin ang loob ng iyong tainga.
  3. Kung mayroon kang dati nang kondisyon sa tainga, huwag gumamit ng Tvidler o anumang katulad na produkto at sa halip ay magpatingin sa doktor. Kumonsulta sa iyong GP at/o otolaryngologist upang masuri kung ligtas ba para sa iyo na simulan ang paggamit ng Tvidler sa hinaharap. Ang paggamit ng Tvidler na may dati nang kondisyon sa tainga nang walang pagsusuri ng doktor ay maaaring humantong sa paglala ng kasalukuyang kondisyon.
  4. Mangyaring gamitin ang Tvidler sa isang malinis, maliwanag, at tahimik na kapaligiran. Ang paggamit ng Tvidler sa isang gumagalaw na sasakyan at/o ang paggamit nito nang hindi alam kung paano ito gamitin ay maaaring magresulta sa hindi inaasahang pinsala sa tainga.
  5. Mangyaring gamitin lamang ang Tvidler para sa gawaing ito, tulad ng pagtatanggal ng tutuli. Huwag ipasok ang Tvidler sa butas ng iyong ilong o saanman sa iyong katawan.
  6. HINDI DAPAT gamitin ng mga bata ang Tvidler. Mangyaring itago ang Tvidler sa hindi maabot ng mga bata!

Disclaimer ng FDA

Ang mga panghinuli sa tainga ng Tvidler o alinman sa mga nabanggit na impormasyon sa internet ay hindi nasuri ng FDA. Ang mga nabanggit na produkto ay hindi ginawa upang, magsuri, magamot, mapagaling o maiwasan ang anumang partikular na sakit o kondisyon na may kaugnayan sa pagkakaroon ng tutuli, ngunit sa halip ay magbigay ng paraan upang maalis ang labis na tutuli sa isang ligtas at maginhawang paraan. Kung mayroon kang alalahanin sa kalusugan o isang dati nang kondisyon ng tainga, mangyaring kumonsulta sa isang doktor o isang naaangkop na espesyalista bago gamitin ang mga panghinuli ng Tvidler. ANG Tvidler AY HINDI ginawa upang palitan o maging pamalit sa alinman sa mga payo o reseta ng iyong doktor.

Paunawa sa kaligtasan: Ang Tvidler ay idinisenyo para gamitin lamang sa personal na pangangalaga at kalinisan. Ang Tvidler ay hindi angkop upang, magsuri, magamot, mapagaling o maiwasan ang anumang partikular na sakit o kondisyon ng kalusugan. Hindi dapat gamitin ang device ng mga taong may sensitibong tainga o dati nang kondisyon sa kalusugan ng tainga. Ang device ay angkop para sa mga matatanda lamang, huwag gamitin ito sa mga bata o hayop. Ihinto kaagad ang paggamit nito kung makaranas ka ng anumang hindi kanais-nais na pakiramdam. Gamitin nang maingat at huwag maging madiin sa paggamit nito. Ang maling paggamit ng device ay maaaring magdulot ng pinsala o pananakit.