Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

Warehouse Clearance Sale

up to 70%

MGA TUNTUNIN NG SERBISYO

Salamat sa pagbisita sa aming website - https://tvidler.com (sa mga sumusunod na teksto, tinatawag na “Website”). Mangyaring basahin ang mga Tuntunin ng Serbisyo (sa mga sumusunod na teksto, tinatawag na “Tuntunin”) bago gamitin ang Website, gamitin ang anumang mga tampok nito o maglagay ng anumang kagustuhan sa pagbili. Ang mga tuntunin na ito ay nangangasiwa sa iyong paggamit ng Website at magbubukas ng legal na kasunduan sa pagitan mo (sa mga sumusunod na teksto, tinatawag na “User” o “Ikaw”) at ng operator ng Website anumang oras na bibili ka ng anumang produkto sa Website.

Kung hindi mo pa nabasa at/o naunawaan ang mga probisyon ng Mga Tuntuning ito, inirerekumenda namin na ihinto mo ang paggamit sa Website at iwasang gumawa ng anumang mga pagbili sa pamamagitan ng Website.

1. PANGKALAHATANG IMPORMASYON

1.1. Ang mga Website at ang mga tatak na "MUAMA" at "Tvidler" ay ginagamit at pinamamahalaan ng isang organisasyon ng negosyo na EcomLT LLC, na isang kumpanya na limitado sa pananagutan na inkorporada sa ilalim ng mga batas ng Estados Unidos (EIN 36-4985908) na may nakarehistrong address ng opisina sa 8 The Green, Dover, Delaware 19901, Estados Unidos. Sa tuwing gagamitin mo ang Website o bibili ng anuman sa Website ay papasok ka sa isang kontraktwal na relasyon sa pagitan Mo at Namin at ang kontraktwal na relasyon na ito ay saklaw at tutukuyin ng Mga Tuntuning ito at ng mga naaangkop na batas.

1.2. Mangyaring tandaan na ang karamihan sa mga produkto na magagamit para sa pagbili sa Website ay ipinadala sa mga mamimili mula sa mga bodega ng Nagbebenta na matatagpuan sa China. Kaya depende sa mga batas na naaangkop sa bansang iyong tinitirhan, ang iyong mga biniling produkto ay maaaring sumailalim sa mga tungkulin sa pag-import, mga pagbenta at/o iba pang katulad na buwis.

1.3. Para magamit ang Website at makabili sa Website kailangan mong matugunan ang mga sumusunod na kinakailangan:

(a) Nabasa mo ang Mga Tuntunin na ito at sumasang-ayon na mapasailalim sa mga ito;

(b) Ikaw ay nasa legal na edad upang gamitin ang Website at/o pumasok sa isang remote na kontrata gamit ang online na pamamaraan, ayon sa hinihiling ng Iyong lokal na mga batas;

(c) "Kayo ay gumagamit ng Website para sa inyong sariling personal na interes at hindi naghahanap na gamitin ang Website para sa interes ng anumang iba pang entidad o negosyo, anuman ito ay likas man o legal na tao."

1.4. Pakitandaan na ang Website ay inilaan at idinisenyo para lamang sa mga user na nasa hustong gulang. Ang Website ay hindi at kailanman ay hindi nilayon para gamitin ng mga bata o mga menor-de-edad.

1.5. Kung nabasa Mo ang Mga Tuntuning ito ngunit hindi lubos na nauunawaan ang mga probisyong itinakda dito mangyaring makipag-ugnayan sa aming koponan ng suporta sa customer sa pamamagitan ng pagsagot sa isang online na form sa pakikipag-ugnayan sa Makipag-ugnayan at iwasang bumili ng anuman sa Website hanggang sa ganap mong maunawaan ang lahat ng mga tuntunin at kundisyon.

1.6. Kami ay may karapatan na pagbawalan Ka sa pag-access at paggamit sa Website o alinman sa mga tampok nito kung mayroon kaming dahilan upang maniwala na hindi ka sumusunod sa mga kinakailangan na itinakda sa Clause 1.3. sa itaas o kung mayroon kaming dahilan upang maniwala na Ikaw ay sa lumabag sa anumang iba pang probisyon ng Mga Tuntuning ito.

1.7. Mangyaring tandaan na ang aming mga produkto ay ginawa at ihahatid sa iyo mula sa China. Kaya depende sa mga batas na naaangkop sa bansang iyong tinitirhan, ang iyong mga biniling produkto ay maaaring sumailalim sa mga tungkulin sa pag-import, buwis sa pagbebenta o VAT, at/o iba pang mga buwis.

2. ANO ANG IBINEBENTA NAMIN

2.1. Nakatutok ang Website na ito sa pagbebenta ng ilang produktong pambahay at personal na pangkalinisan na ibinebenta sa ilalim ng brand na "Tvidler" (ang lahat ng produktong ibinebenta sa Website ay kolektibong tatawaging "Mga Produkto" o "Tvidler").

2.2. Hindi mga produktong medikal ang Tvidler at hindi nito nilalayong magbigay ng diyagnosis, gamutin, lunasan, o iwasan ang anumang partikular na sakit o kondisyon. Ginawa ang mga produktong Tvidler bilang mga produkto sa personal na pangangalaga lang.

2.3. Hindi kagamitan sa panlinis ng tenga ang Tvidler, at ang anumang iba pang Mga Produkto sa aming store ay hindi panghalili o pamalit sa anumang propesyonal na medikal na pamamaraan o konsultasyon at hindi dapat gamitin bilang panghalili sa anumang gamot, kagamitan, o regimen na irereseta sa iyo ng doktor mo.

2.4. Ang Tvidler ay hindi idinisenyo o inilaan para gamitin ng mga bata. Mangyaring itabi ang Tvidler sa mga lugar na hindi maabot ng mga bata.

2.5. Mangyaring tandaan na ang aming mga Goods ay hindi idinisenyo at hindi angkop para sa pang-industriya, komersyal o propesyonal na paggamit. Ibinebenta namin ang aming mga Goods para sa personal na paggamit lamang.

2.6. Makikita mo ang mga espesipikasyon ng Tvidler, mahalagang impormasyon sa paggamit, at mga sagot sa iba pang mga tanong mo sa FAQs ng Website dito: https://tvidler.com/contact.

3. PAGPRESYO, PAGBABAYAD, AT SINGIL

3.1. Ang pinal na presyo, kasama ang lahat ng buwis at bayarin para sa Mga Kalakal ay makikita sa page ng pag-check-out, kung saan makakabili ka. Tandaan, hindi kasama sa presyo sa page ng pag-check-out ang anumang mga bayarin o duty sa pag-import na maaaring hingin ng iyong lokal na customs.

3.2. Ang mga presyo para sa mga kalakal na ipinapakita sa Website ay maaaring magbago. Maaari kaming maglapat ng mga diskwento o bawasan ang mga presyo paminsan-minsan.

3.3. Inilalaan namin ang karapatan na baguhin o ihinto ang karagdagang pagbebenta ng anumang mga produkto. Hindi kami mananagot sa iyo o sa anumang third-party para sa anumang pagbabago, pagbabago ng presyo, pagsususpinde, o paghinto ng pagbebenta ng mga produkto.

3.4. Pakitandaan na hindi kami kailanman maglalapat ng anumang mga rate ng conversion o mga singil sa mapagkakatiwalaang paraan ng pagbabayad na iyong pinili. Gayunpaman, ang ilang mga bangko ay naglalapat ng mga rate ng conversion para sa mga papalabas na pagbabayad at mga internasyonal na paglilipat – kaya, hindi kami mananagot para sa anumang mga bayarin sa bangko o mga rate ng conversion na ilalapat ng iyong bangko para sa anumang pagbabayad na ginawa sa Amin. Kung may napansin kang anumang pagkakaiba sa pagitan ng mga presyo ng produkto sa Aming Website o resibo ng pagbili at Iyong bank account statement, mangyaring sumangguni sa iyong bangko para sa detalyadong paliwanag ng mga karagdagang singil.

3.5. Tumatanggap kami ng mga pagbabayad sa pamamagitan ng credit card, PayPal at iba pang mga electronikong pagbabayad lamang. Hindi kami tatanggap ng mga tseke, cash o iba pang paraan para sa pagbabayad, maliban kung ang serbisyong 'cash on delivery' ay magagamit sa iyong bansa (kung ang 'cash on delivery' ay available sa iyong bansa, aabisuhan ka tungkol sa naturang opsyon sa check-out na pahina).

4. PAGHAHATID

4.1. Pagkalagay mo ng order sa Website at pagkabayad mo, ipoproseso namin ang order sa loob ng 1-3 araw ng negosyo. Pagkaproseso ng order mo ay dapat matanggap mo ang padala sa loob ng 4-14 araw ng negosyo kung hindi maaapektuhan ang pagpapadala ng mga sakuna sa kalikasan. Kung hindi mo natanggap ang padala sa loob ng 4-14 araw ng negosyo, pakikaugnay ang aming suporta sa kustomer.

4.2. Kapag naproseso na ang iyong order at handa na para sa pagpapadala, hindi namin matatanggap ang anumang mga pagbabago sa iyong order o kanselahin ang order. Kung magbago ang isip mo, maaari mong ibalik ang mga hindi nagamit na produkto tulad ng tinukoy sa Seksyon 5 (“Pagbabalik at Pag-refund”) sa ibaba;

4.3. Ang lahat ng mga produktong binili sa aming Website ay idedeliver sa inyo ng EMS, DHL, o iba pang katulad na kuryente. Pagkatapos naming matapos ang pagproseso ng inyong order, ipapadala namin sa inyo ang kumpirmasyon na sulat na naglalaman ng numero ng tracking ng inyong pagpapadala. Maaari ninyong subaybayan ang inyong order online anumang oras sa pamamagitan ng pagbisita sa https://www.stone3pl.com/index.php?route=services/track o https://www.17track.net/.

4.4. Kung sakaling hindi makarating sa iyo ang iyong pagbili sa loob ng 30 araw sa kalendaryo, mangyaring mag-ulat sa aming suporta sa customer. Pakitandaan, na alinsunod sa Artikulo 18(2) ng Direktiba 2011/83/EU ng European Parliament at ng Konseho, kung hindi Mo matatanggap ang iyong binili sa loob ng 30 araw, dapat kang makipag-ugnayan sa amin at ipaalam sa Amin ang tungkol sa katanggap-tanggap na karagdagang panahon kung kailan namin ihahatid ang Iyong binili. Ikaw ay may karapatan na ihinto ang pagbili lamang kung nabigo Kami na maihatid ang iyong binili sa loob ng karagdagang takdang panahon. Pakitandaan na hindi mo maaaring sabihin na hindi mo natanggap ang mga biniling kalakal kung ang mga tuntuning itinakda sa probisyong ito ay hindi sinusunod.

4.5. Mangyaring tandaan na:

(a) ang mga tuntunin sa pagpapadala ay maaari ding maapektuhan dahil sa customs, likas na kalamidad, paglilipat sa lokal na tagapaghatid sa iyong bansa o pagwewelga sa panghimpapawid o transportasyong sa lupa o pagkaantala. Kami ay hindi mananagot para sa mga pagkaantala kung ang pagpapadala ay maaantala dahil sa mga nabanggit na dahilan.

5. PAGBABALIK AT PAG-REFUND

5.1. Kung hindi ka nasiyahan sa iyong mga biniling Mga Produkto maaari mong ibalik ng mga item at makakuha ng refund, palitan o store credit sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng paghahatid. Ang 30-araw ng pagbabalik ay mawawalan ng bisa pagkatapos ng 30 araw mula sa araw kung saan Ikaw, o isang third party maliban sa tagapagdala na ipinahiwatig mo, ay nakuha mismo ang mga binili mong Mga Produkto.

5.2. Upang gamitin ang karapatang bawiin at ibalik ang iyong binili na mga Produkto, Dapat kang makipag-ugnayan sa aming customer support team sa pamamagitan ng pagsagot ng online contact form sa https://tvidler.com/contact. Pagkatapos mong makipag-ugnayan sa aming team ng suporta, bibigyan ka ng return code at return address – mangyaring tandaan na ang tatanggapin lang naming mga ibabalik na produkto na ipapadala ay ang may kasamang return code at ihahatid sa ibinigay na return address.

5.3. Upang matugunan ang itinakdang araw ng pag-withdraw (30 araw) kailangan mong makipag-ugnayan sa amin at ipadala sa amin ang mga ibabalik na Mga Produkto sa loob ng 30 araw mula sa pagtanggap ng Mga Produkto.

5.4. Kung aalis ka sa kontratang ito, ibabalik namin sa iyo ang lahat ng mga pagbabayad na natanggap mula sa iyo, nang walang labis na pagkaantala at sa anumang pangyayari hindi lalampas sa loob ng 14 na araw mula sa araw kung saan natanggap namin ang ibinalik na mga kalakal mula sa iyo. Gagawin namin ang refund sa pamamagitan ng paggamit ng parehong paraan ng pagbabayad tulad ng ginamit mo para sa paunang transaksyon.

5.5. Pakitandaan na tatanggapin lamang namin ang ibinalik na Mga Produkto kung hindi ito ginamit, nasira at ibinalik sa amin sa orihinal na package. Kung matukoy namin na ang mga ibinalik na produkto ay ginamit ngunit nasa maayos na kundisyon at maaaring ibenta muli, maaari pa rin kaming mag-refund sa iyo, ngunit Ikaw ay mananagot para sa anumang pagbaba ng halaga ng Mga Produkto dahil sa paghawak mo sa mga ito. Kaya, kung nalaman namin na ginamit ang ibinalik na produkto, inilalaan namin ang karapatang hindi tanggapin ang pagbabalik at huwag ibigay ang refund.

5.6. Pakitandaan na kung gusto Mong ibalik ang Mga gamit na binili sa Website ay kailangan mong sagutin ang mga gastos sa pagpapadala na hindi Namin babayaran.

5.7. Kung hindi mo kukunin ang iyong mga biniling produkto mula sa mensahero o customs, ang iyong mga binili ay ibabalik sa amin, ibabalik namin ang iyong pera, USD 5 kada isang pagpapadala, at nabawasan na halaga (kung mayroon) mula sa babayarang halaga.

5.8. Pakitandaan na tatanggapin lamang namin ang mga ibinalik na produkto at gagawa ng refund kung ibabalik ang mga ito sa address na ibinigay ng Aming customer support at ilalagay ang authorization code ng return merchandise na inilagay sa ibinalik na kargamento. Mangyaring huwag magpadala ng anumang mga ibabalik na produkto sa aming address ng opisina dahil hindi namin matatanggap ang mga ito. Para sa karagdagang impormasyon, pakitingnan ang https://tvidler.com/return.

5.9. Pakitandaan na ang mga gastos sa pagpapadala ay hindi maibabalik. Nagbibigay kami ng refund para sa mga biniling item, ngunit HINDI para sa mga gastos sa pagpapadala ng order.

6. WARRANTY

6.1. Kung nais mong ibalik ang isang depektibong item mangyaring makipag-ugnayan sa aming suporta sa customer sa pamamagitan ng pagsagot sa isang online na form sa pakikipag-ugnayan sa https://tvidler.com/contact. Kapag nakipag-ugnayan ka sa aming customer support na may warranty claim mangyaring maging handa na magbigay kapag hiniling: (1) mga larawan ng depektibong item; (2) ang iyong order ID at liham ng kumpirmasyon ng pagbili o resibo ng pagbabayad; (3) isang maikling paglalarawan ng depekto.

7. PERSONAL NA IMPORMASYON AT PAKIKIPAG-UGNAYAN

7.1. Nagsasagawa kami ng mga kinakailangang pag-iingat at sinusunod namin ang mga pinakamahuhusay na kagawian sa industriya pati na rin ang lahat ng mga kinakailangan na itinakda ng mga naaangkop na batas upang protektahan ang Iyong personal na impormasyon mula sa hindi naaangkop na pagkawala, maling paggamit, pag-access, pagsisiwalat, binago o pagkasira.

7.2. Tinitiyak ng Provider na ang lahat ng personal na impormasyon ay kokolektahin at ipoproseso alinsunod sa lahat ng naaangkop na batas. Upang malaman ang higit pa tungkol sa kung paano namin ginagamit at pinoproseso ang personal na impormasyon, mangyaring basahin ang aming Patakaran sa Pagkapribado (https://tvidler.com/privacy).

7.3. Pakitandaan na maaari kaming makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng telepono o email kung kailangan naming kumpirmahin ang anumang mga detalye ng iyong order o kung ang iyong kahilingan sa order ay hindi matagumpay na naproseso dahil sa mga teknikal na problema. Kung hindi matagumpay ang iyong order dahil sa mga error sa pagpoproseso ng pagbabayad maaari kaming magpadala sa iyo ng text message o email na may paalala upang magsagawa ng mga kinakailangang aksyon.

7.4. Kung pipiliin mong makatanggap ng mga mensaheng pang-promosyon mula sa amin, sa pamamagitan man ng aming website o sa pamamagitan ng pagpapadala sa amin ng iyong opt-in, ibinibigay mo ang nauna mong nakasulat na pahintulot sa pagtanggap ng paulit-ulit na marketing o mga promo na mensahe mula sa amin (“SMS”) na ipapadala sa pamamagitan ng isang awtomatikong telephone dialing system.

7.5. Kung bibigyan mo kami ng iyong hayagang nakasulat na pahintulot upang makatanggap ng SMS mula sa amin, maaari ka rin naming padalhan ng isang alok na SMS upang maitala sa aming SMS subscription service. Maitatala ka lang sa subskripsyon kung mag-opt-in ka sa pamamagitan ng pagkumpirma ng iyong pagtanggap na maitala sa subskripsyon. Kung nag-subscribe ka sa pagtanggap ng mga mensaheng pang-promosyon, padadalhan ka namin ng hindi hihigit sa 3 pang-promosyon na SMS bawat linggo.

7.6. Maaari kang mag-unsubscribe mula sa pagtanggap ng pampromosyong SMS mula sa amin anumang oras sa pamamagitan ng pagsagot ng “STOP”, “END” o “CANCEL” sa aming SMS. Sa sandaling matanggap namin ang iyong kahilingan sa pag-opt-out, hihinto kaagad kami sa pagpapadala sa iyo ng anumang SMS. Kung hindi mo magawang mag-opt out o kailangan ng karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa aming suporta sa customer sa pamamagitan ng email o mag-reply ng "HELP" sa aming SMS at mayroong isa mula sa aming koponan ang makikipag-ugnayan sa iyo sa loob ng 1-2 araw ng negosyo.

7.7. Ang messaging at data plan ng iyong wireless service provider ay maaaring gamitin sa aming mga text message sa pagkumpirma at anumang susunod na mga text message, depende sa iyong data plan na ibinigay ng iyong wireless service provider. Mangyaring kumonsulta sa iyong mobile operator upang matukoy ang mga singil para sa pagkuha ng data, pagpapadala at pagtanggap ng SMS. Sa anumang pagkakataon kami o ang aming mga kasama ay hindi mananagot para sa anumang mga singil sa SMS o cell phone na natamo mo o sinumang may access sa iyong cell phone o numero ng telepono. Wala kaming pananagutan o ang mga mobile network operator para sa mga pagkaantala sa pagtanggap o hindi paghahatid ng SMS.

7.8. The information we receive from you in connection with the SMS Services may include your cell phone number, the name of your network operator and the date, time and content of your SMS. No mobile information will be shared with third parties/affiliates for marketing/promotional purposes. For more information about how we use your personal information, including phone numbers, please refer to our privacy policy.

8. MGA ALINTUNTUNIN SA PAG-UUGALI

8.1. Maaring malaman na ang aming mga Kalakal o Serbisyo ay ibinebenta lamang para sa personal na gamit. Sa pag-agree sa mga Tuntuning ito, kinukumpirma mo na bibilhin mo lamang ang aming mga Kalakal para sa personal na pag gamit.

8.2. Hindi mo maaaring gamitin ang aming Mga Kalakal o Serbisyo para sa anumang iligal o hindi awtorisadong layunin at hindi mo rin maaaring, sa paggamit ng Website, lumabag sa anumang mga batas. Ang lahat ng nilalaman ng Website at ang nilalaman ng lahat ng materyal na natanggap mula sa amin (kabilang ang mga graphic na disenyo at iba pang nilalaman) at ang mga nauugnay na bahagi ng Website ay nabibilang sa pagmamay-ari ng UAB BeWell EU at protektado ng mga batas sa copyright. Ang anumang paggamit ng anumang mga copyright para sa mga layunin maliban sa personal na paggamit, nang walang aming lisensya, ay gumagawa ng isang paglabag sa copyright.

8.3. Mayroon kaming karapatan, ngunit hindi obligasyon, na siyasatin ang anumang ilegal at/o hindi awtorisadong paggamit ng Website at gumawa ng naaangkop na legal na aksyon, kabilang ang walang limitasyon, sibil, at di-makatwirang pagtulong kung kami ay may dahilan upang maniwala na ikaw ay lumalabag sa Mga Tuntuning ito o naaangkop na mga batas. Habang ginagamit ang Website, kailangan mong:

(a) Huwag gamitin ang Website o alinman sa mga nilalaman nito para sa anumang iligal na layunin, o sa paglabag sa anumang lokal, estado, pambansa, o internasyonal na batas;

(b) Hindi nilalabag o hinihikayat ang iba na labagin ang mga karapatan ng mga ikatlong partido, kabilang ang mga karapatan sa pag-aaring intelektwal;

(c) Sumunod sa lahat ng mga patakarang naka-post sa Website;

(d) Huwag ilipat, sa legal o ayon sa totoo, ang iyong nakarehistrong account sa ibang tao nang wala ang aming nakasulat na pahintulot;

(e) Magbigay ng tapat at tumpak na impormasyon sa amin;

(f) Huwag gamitin ang Website o alinman sa mga nilalaman nito para sa anumang komersyal na layunin, kabilang ang pamamahagi ng anumang patalastas o panghihingi;

(g) Huwag i-reformat, i-format, o i-mirror ang anumang bahagi ng anumang web page ng Website;

(h) Huwag lumikha ng anumang mga link o pag-redirect sa Website sa pamamagitan ng iba pang mga website o email, nang walang paunang nakasulat na pahintulot na ibinigay sa amin;

(i) Huwag gumawa ng anumang mga pagtatangka upang hadlangan ang wastong paggana ng Website o ang paggamit at kasiyahan ng ibang gumagamit ng Website;

(j) Huwag muling ibenta upang pagkakitaan, o muling ipamahagi o ilipat ang anumang Mga Produkto na binibili mo mula sa amin;

(k) Huwag pakialaman sa anumang paraan ang mga tampok na nauugnay sa seguridad ng Website;

(l) Huwag i-access, subaybayan o kopyahin ang anumang nilalaman o impormasyon ng Website gamit ang anumang robot, spider, scraper, o iba pang mga awtomatikong paraan o anumang manu-manong proseso para sa anumang layunin nang wala ng aming nakasulat na pahintulot;

(m) Huwag magpanggap na may kauganyan sa amin, mag-access sa mga account ng iba pang mga user nang walang pahintulot, o pekein ang iyong pagkakakilanlan o anumang impormasyon tungkol sa iyo, kabilang ang edad o petsa ng kapanganakan;

(n) Huwag magsagawa ng anumang iba pang aktibidad o pagkilos nang walang pagsunod sa Mga Tuntuning ito o mga naaangkop na batas.

8.4. Tinatanggap mo na ang Website ay hindi maaaring ma-access sa lahat ng oras, lalo na sa mga panahong inaayos ang hardware at software.

9. MGA DISCLAIMER TUNGKOL SA KALUSUGAN

9.1. Walang impormasyon sa website na ito ang nilalayong maging pamalit sa mga payong medikal ng mga propesyonal, diagnosis o paggamot. Palaging kumonsulta sa iyong doktor o iba pang kwalipikadong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka tungkol sa isang medikal na kondisyon o paggamot at huwag balewalain ang payong medikal ng mga propesyonal o ipagpaliban ito dahil sa anumang nabasa mo sa website na ito. Ang iyong paggamit sa website na ito at anumang impormasyong nakapaloob dito ay nasa iyong sariling desisyon at hindi Kami mananagot o magiging responsable para sa anumang pagkawala o pinsalang dulot, kasama na ang, hindi direkta, espesyal, nagkataon o parusang pinsala sa tao o kagamitan sa computer, na nangyari bilang resulta ng paggamit sa website na ito, impormasyon na nakapaloob o inirerekomenda dito o anumang mga kamalian o kakulangan sa nilalaman ng naturang impormasyon. Ang lahat ng mga customer na bumibili ng mga produktong panlinis sa tainga sa Website ay sumasang-ayon na tanggapin ang buong responsibilidad para sa anumang resulta na naranasan mula sa paggamit ng mga ito.

9.2. Ang Tvidler o alinman sa mga nabanggit na impormasyon sa internet ay hindi nasuri ng FDA. Ang mga nabanggit na produkto ay hindi ginawa upang, magsuri, magamot, mapagaling o maiwasan ang anumang partikular na sakit o kondisyon. Kung mayroon kang alalahanin sa kalusugan o isang dati nang kondisyon, mangyaring kumonsulta sa isang doktor o isang naaangkop na espesyalista bago gamitin ang Tvidler. ANG Tvidler AY HINDI ginawa upang palitan o maging pamalit sa alinman sa mga payo o reseta ng iyong doktor.

9.3. MAGKAKAIBA ANG KATAWAN NG BAWAT TAO KAYA HINDI KAMI NAGBIBIGAY NG ANUMANG GARANTIYA NA ANG AMING MGA PRODUKTO AY MAGIGING ANGKOP O EPEKTIBO SA IYO, DAHIL LUBOS NA NAKADEDEPENDE ITO SA ANATOMY NG IYONG MGA TENGA AT IBA PANG PERSONAL/PISIKAL NA ASPETO.

10. IBA PANG MGA DISCLAIMER

10.1. Ang Website ay maaaring magbigay ng mga link sa iba pang mga website na tinutustusan ng mga third party. Ang anumang impormasyon, produkto, software, o serbisyong ibinibigay sa o sa pamamagitan ng mga sites ng third-party ay kinokontrol ng mga operator ng naturang mga site at hindi sa amin o sa aming mga katulong na kumpanya. Kapag nag-access ka sa mga sites ng third-party, gagawin mo ito sa iyong sariling pananagutan.

10.2. Iginagalang namin ang pribadong buhay ng aming mga customer, kaya ang lahat ng testimonya at/o komentong ipinapakita sa Website ay maaaring kathang-isip lang na mga pangalan at kaugnay na mga larawan. Alam namin kung sino ang mga mamimili, pero hindi namin ipapakita ang mga tunay na pangalan ng aming mga user maliban kung may ibinigay na malinaw na pahintulot ang user na ipakita ang kanyang pangalan at/o imahe.

10.3. Maliban kung iba ang ipinakita, ang Website na ito ay aming pag-aari at lahat ng source code, database, paggana, software, disenyo, teksto, litrato, at graphics sa website ay pagmamay-ari o kinokontrol namin at pinoprotektahan ng mga batas sa copyright at trademark. Ipinagbabawal na kopyahin o gamitin ang alinman sa mga nilalaman ng website nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa Amin.

10.4. ANG MGA PRODUKTONG IBINEBENTA SA AMING WEBSITE AY IDINISENYO PARA SA PERSONAL NA PAGGAMIT LAMANG. HINDI NAMIN INAANGKIN NA ANG ALINMAN SA AMING MGA PRODUKTO AY MAGIGING ANGKOP PARA SA PROPESYONAL, PANG-INDUSTRIYA, O KOMERSYAL NA PAGGAMIT.

10.5. HINDI NAMIN GINAGARANTIYAHAN NA ANG WEBSITE O ANG ALINMAN SA MGA FUNCTION NITO AY HINDI MAAANTALA O WALANG ERROR, NA ANG MGA DEPEKTO AY ITATAMA, O NA ANUMANG BAHAGI NG SITE NA ITO O ANG MGA SERVER NA GINAGAWANG AVAILABLE ANG SITE, AY WALANG MGA VIRUS O IBA PANG NAKAKAPINSALANG BAHAGI. . TAHASAN NAMING ITINATANGGI ANG PANANAGUTAN PARA SA ANUMANG PINSALA O PINSALANG DULOT NG ANUMANG PAGKABIGO NG PAGGANAP, PAGKAKAMALI, PAGKUKULANG, PAGKAANTALA, PAGTANGGAL, DEPEKTO, PAGKAANTALA SA OPERASYON O PAGHAHATID, VIRUS NG COMPUTER, PAGKABIGO NG LINYA NG KOMUNIKASYON, PAGNANAKAW O PAGKASIRA O HINDI AWTORISADONG PAG-ACCESS SA, PAGBABAGO NG, O PAGGAMIT NG REKORD, KUNG PARA SA PAGLABAG SA KONTRATA, MALING PAG-UUGALI, KAPABAYAAN, O SA ILALIM NG ANUMANG IBA PANG DAHILAN NG PAGKILOS. PARTIKULAR NA KINIKILALA NG BAWAT USER NA HINDI KAMI MANANAGOT PARA SA MAPANIRANG-PURI, NAKAKASAKIT, O ILEGAL NA PAG-UUGALI NG IBA PANG MGA THIRD PARTY, SUBSCRIBER, MIYEMBRO, O IBA PANG USER NG WEBSITE AT ANG PANGANIB NG PINSALA MULA SA NABANGGIT AY GANAP NA NAKASALALAY SA BAWAT USER.

10.6. HINDI KAMI GUMAGAWA NG ANUMANG REPRESENTASYON O WARRANTY TUNGKOL SA KAWASTUHAN, KATUMPAKAN, PAGIGING MAAGAP, O PAGIGING MAAASAHAN NG WEBSITE O MGA THIRD-PARTY NA SITE. ANG PAGGAMIT NG ANUMANG IMPORMASYON SA WEBSITE O MGA THIRD-PARTY NA WEBSITE AY NASA SARILING PANANAGUTAN NG USER. SA ILALIM NG ANUMANG PAGKAKATAON AY HINDI KAMI MANANAGOT PARA SA ANUMANG PAGKAWALA O PINSALA NA DULOT NG PAGTITIWALA SA IMPORMASYONG NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG WEBSITE.

10.7. Ginawa namin ang lahat ng pagsusumikap upang ipakita nang tumpak hangga't maaari ang mga kulay at larawan ng lahat ng materyal na lumalabas sa Website. Gayunpaman, hindi namin magagarantiya na ang pagpapakita ng anumang kulay ng monitor ng iyong computer ay magiging tumpak gayundin ang anumang pagpapakita ng anumang produkto o serbisyo sa Website ay tumpak na magpapakita ng mga aktwal na katangian ng produkto o serbisyo na makikita Mo sa Website.

11. PAGBABAYAD-PINSALA

11.1. Sumasang-ayon kang magbayad ng danyos, ipagtanggol, at ipawalang-sala kami at ang aming mga kaakibat, at kani-kanilang mga opisyal, direktor, may-ari, ahente, tagapagbigay ng impormasyon, at tagapaglisensya mula sa at laban sa lahat ng paghahabol, pananagutan, pagkalugi, pinsala, mga gastusin, at gastos (kabilang ang mga bayad sa abogado ) na may kaugnayan sa:

(a) Ang paggamit mo ng, o koneksyon sa, Aming Website;

(b) Anumang paggamit o pinaghihinalaang paggamit ng Iyong account o password ng Iyong account ng sinumang tao, pinahintulutan Mo man o hindi;

(c) Ang nilalaman ng impormasyong isinumite Mo sa Amin;

(d) Ang iyong paglabag sa mga karapatan ng sinumang tao o organisasyon;

(e) Ang iyong paglabag sa anumang naaangkop na batas, panuntunan, o regulasyon.

11.2. Inilalaan namin ang karapatan, sa aming sariling gastos, na ipagtanggol at kontrolin ang anumang bagay na may kaugnayan sa kahalagahan ninyo, at sa gayong kalagayan, sumasang-ayon kayong makipagtulungan sa amin sa pagtatanggol sa gayong pag-aangkin.

12. LIMITASYON NG PANANAGUTAN

12.1. SA ANUMANG PAGKAKATAON, KASALI NA, O ANUMANG PRODUKTONG KASAMA, KAPABAYAAN, TAYO, ANG ATING MGA KATULONG NA KUMPANYA, O MGA KAANIB AY MANANAGOT SA ANUMANG DIREKTA, DI DIREKTA, HINDI SINASADYA, HINDI PANGKARANIWAN O NAGRESULTA NG MGA PINSALA DULOT NG PAGGAMIT, O WALANG KAKAHAYANG GAMITIN, ANG WEBSITE, KASAMA ANG MGA MATERYALES, PRODUKTO, O SERBISYO NITO, O MGA MATERYAL, PRODUKTO, O SERBISYONG THIRD-PARTY NITO, NA GINAWANG AVAILABLE SA WEBSITE, KAHIT IPINAYO NA NAMIN BAGO PA MANGYARI ANG MGA GAYONG PINSALA. DAHIL HINDI PINAPAYAGAN NG ILANG ESTADO ANG PAGBUBUKOD O PAGLIMITA NG ILANG MGA KATEGORYA NG MGA PINSALA, ANG LIMITASYON SA ITAAS AY MAAARING ILAPAT NG SA IYO. SA GANITONG MGA ESTADO, ANG AMING PANANAGUTAN AT ANG PANANAGUTAN NG AMING KATULONG NA KUMPANYA O MGA KAANIB AY LIMITADO LAMANG SA ILALIM NG GAYONG BATAS NG ESTADO.

12.2. Sa anumang kaso ay hindi tayo mananagot, ang ating mga direktor, opisyal, empleyado, kaanib, ahente, kontratista, tagasuplay, tagapaglaan ng serbisyo o mga lisensyado sa anumang pinsala, suliranin sa kalusugan, sakit, pisikal na problema, kawalan, pag-aangkin, o anumang tuwiran, di-tuwiran, di-sinasadya, kaparusahan, hindi pangkaraniwan, o ang anumang uri ng pinsala na dulot ng sakuna, kasama na ang walang-takdang pagkawala ng kita, pagkawala ng kita, pagkawala ng ipon, pagkawala ng data, pagpapalit, o anumang katulad na bayad, batay man sa kontrata, tort (kasama na ang kapabayaan) mahigpit na liability o iba pa, na resulta ng paggamit mo ng alinman sa serbisyo o anumang produktong ginagamit sa serbisyo, o anumang iba pang pag-aangkin na may kaugnayan sa paggamit mo ng serbisyo o anumang produkto, kasama, pero hindi sa, anumang mga error o di-paglahok sa anumang nilalaman, o anumang pagkawala o anumang uri ng pinsala na natamo dahil sa paggamit ng serbisyo o anumang nilalaman (o produkto) na naka-post, inihahatid, o sa ibang paraan na makukuha sa pamamagitan ng serbisyo, kahit na ipinayo na ang maaaring mangyari. Sa anumang kaso ay hindi tayo mananagot sa anumang rekomendasyon, mga pag-aangkin sa kalusugan, mga pahayag, o anumang iba pang payo o impormasyon na ibinibigay sa website o sa anumang iba pang anyo ng komunikasyon. Dahil hindi pinapayagan ng ilang estado o mga hurisdiksiyon ang pag-iisa o ang pagtatakda ng pananagutan para sa mga pinsalang dulot ng kahihinatnan o ng di-sinasadyang mga pinsala, sa gayong mga estado o hurisdiksiyon, ang ating pananagutan ay dapat limitado sa sukdulang ipinahihintulot ng batas.

12.3. Kung hindi Ka nasisiyahan sa Website, anumang materyal, produkto, o serbisyong ipinapakita sa Website, o sa alinman sa mga tuntunin at kundisyon ng Website, ang iyong tanging at eksklusibong remedyo ay ang ihinto ang paggamit sa Website.

13. PAG-AARING INTELEKTWAL

13.1. Kaugnay ng Mga Tuntuning ito, ang mga karapatan sa pag-aaring intelektuwal ay nangangahulugan ng mga karapatang tulad ng mga trademark, copyright, mga pangalan ng domain, mga karapatan sa database, mga karapatan sa disenyo, mga patent, at lahat ng iba pang mga karapatan sa pag-aaring intelektwal ng anumang uri, nakarehistro man sila o hindi ("Intellectual Property").

13.2. Ang lahat ng Pag-aaring Intelektwal na ipinapakita sa Website o ibinigay sa Iyo sa anumang iba pang anyo ay protektado ng batas. Hindi mo maaaring kopyahin, gamitin muli, o ipamahagi ang anumang Pag-aaring Intelektwal o anumang iba pang nilalamang natanggap mula sa amin o matatagpuan sa Website, kabilang ang mga paglalarawan ng Produkto, para sa anumang layunin, nang walang malinaw na nakasulat na pahintulot namin. Halimbawa, hindi mo maaaring kopyahin ang impormasyon ng Produkto sa anumang iba pang website o app. Nang hindi nililimitahan ang naunang nabanggit, ang paggamit ng aming nilalaman para sa mga layuning pangkomersyo ay ipinagbabawal maliban kung mayroon ka ng aming nakasulat na pahintulot.

13.3. Ang lahat ng Pag-aaring Intelektwal na ipinapakita sa Website o ibinigay sa iyo sa anumang iba pang anyo ay sa amin, maliban sa mga trademark ng third-party, mga marka ng serbisyo, o iba pang mga materyales, na ginagamit namin. Wala sa naturang Pag-aaring Intelektwal ang maaaring gamitin nang walang paunang nakasulat na pahintulot NAMIN o ng ikatlong partido kung kaninong pagmamay-ari ang naturang Pag-aaring Intelektwal.

14. BATAS NA NAMAMAHALA AT MGA HINDI PAGKAKASUNDO

14.1. Ang Mga Tuntuning ito at ang kabuuan ng legal na ugnayan sa pagitan mo at sa amin ay sasailalim sa batas ng Delaware, maliban kung ang mga batas ng konsumer ay magtatakda ng isang partikular na naaangkop na batas o hurisdiksyon.

14.2. Kung magkakaroon ka ng anumang mga reklamo, mangyaring makipag-ugnayan sa aming team ng suporta bago gumawa ng opisyal na reklamo sa anumang awtoridad o ikatlong partido. Maaari kang makipag-ugnayan sa Amin anumang oras sa pamamagitan ng pagsagot sa isang online na form sa pakikipag-ugnayan sa (https://tvidler.com/contact). Palagi naming gagawin ang lahat ng aming makakaya upang ayusin ang anumang mga reklamo nang mabilis hangga't maaari at sa paraang pinaka-kanais-nais sa Iyo.

15. MISCELLANEOUS

15.1. Kung ang anumang probisyon ng Mga Tuntuning ito ay natukoy na labag sa batas, walang bisa o hindi maipapatupad, ang naturang probisyon gayunpaman ay maipapatupad hanggang sa ganap na pahintulutan ng naaangkop na batas, at ang hindi maipapatupad na bahagi ay ituturing na putol na mula sa mga tuntunin ng serbisyong ito, ang naturang pagpapasiya ay dapat hindi makakaapekto sa bisa at kakayahang maipatupad ng anumang iba pang natitirang mga probisyon.

15.2. Maaari mong suriin ang pinakabagong bersyon ng mga tuntunin ng serbisyo anumang oras sa pahinang ito. Inilalaan namin ang karapatan, sa sarili naming kagustuhan, na mag-update, magbago o magpalit ng anumang bahagi ng mga tuntunin ng serbisyong ito sa pamamagitan ng pagpo-post ng mga update at pagbabago sa aming website.

15.3. Ang Mga Tuntuning ito at ang Patakaran sa Pagkapribado, ang Patakaran sa Pagbabalik at anumang iba pang mga patakaran sa Website (dahil ang bawat isa ay maaaring baguhin at susugan paminsan-minsan ayon sa kani-kanilang mga tuntunin) ay sama-samang bumubuo sa buong kasunduan sa pagitan Mo at Amin.

16. IMPORMASYON NG CONTACT

Maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng mga sumusunod na detalye:

Suporta sa email: support@tvidlerstore.com

Form ng contact: https://tvidler.com/contact

Telepono: +1 (205) 782-8606